อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

  • 260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • 18.85320874844, 98.958930881653

เวลาทำการ

อังคาร – ศุกร์ :  11:00 – 12:00 น. และ 14:00 – 16:00 น.

เสาร์ : 11:00 – 12:00 น. , 14:00 – 15:00 น. และ 17:00 น. – 18:00 น.

อังคาร – ศุกร์, อาทิตย์ :  11:00 – 12:00 น. และ 14:00 – 15:00 น.

โทรศัพท์ : 053-121268-9 ต่อ 205

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (อังกฤษ: Princess Sirindhorn Astropark)

คือ ศูนย์ดาราศาสตร์แห่งชาติของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนแก้ว   อยู่ภายใต้การดูแลของ เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2559 และเริ่มดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ทั้งโครงการในปีพ.ศ. 2565 ซึ่งจะถือเป็นศูนย์ดาราศาสตร์ที่ดีที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภายในอุทยานดาราศาสตร์ประกอบไปด้วย ศูนย์วิจัยและบริการทางดาราศาสตร์, หอดูดาวแบบสะท้อนแสงขนาด 0.7 เมตร, ท้องฟ้าจำลอง, พิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ และยังเป็นที่ตั้งของเครื่องเคลือบกระจกที่ใหญ่ที่สุดของไทย และยังเป็นศูนย์แม่ข่ายในการควบคุมกล้องโทรทัศน์ระยะไกล

อาคารฉายดาว นิทรรศการ และพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์

บนพื้นที่ประมาณ 9,700 ตารางเมตร ประกอบด้วยส่วนท้องฟ้าจำลอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 20 เมตร ส่วนนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์