รายงานผู้เข้าชมท้องฟ้าจำลอง

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับสถานที่ตุลาคม 2563พฤศจิกายน 2563ธันวาคม 2563มกราคม 2564กุมภาพันธ์ 2564มีนาคม 2564เมษายน 2564พฤษภาคม 2564มิถุนายน 2564กรกฎาคม 2564สิงหาคม 2564กันยายน 2564รวม
เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่
1เชียงใหม่6,1622,9196,1022,7282,6921,9374775173,83013759,1121,1182,570665ปิดให้บริการ227389186284ปิดให้บริการปิดให้บริการ43,290
2นครราชสีมา1,2692829813121,4183682121049002151,567249655126ปิดให้บริการปิดให้บริการปิดให้บริการปิดให้บริการปิดให้บริการ8,658
3ฉะเชิงเทรา1,030322726300514449ปิดให้บริการ3992321,494338433164ปิดให้บริการปิดให้บริการปิดให้บริการปิดให้บริการปิดให้บริการ6,401
4สงขลา4,7998733,8561,0872,3535445282373,0976614,8081,1182,190615ปิดให้บริการปิดให้บริการปิดให้บริการปิดให้บริการปิดให้บริการ26,766
รวม 13,260 4,396 11,665 4,427 6,977 3,298 1,217 8588,2262,48316,9812,8235,8481,57022738918628485,115

 

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับสถานที่ตุลาคม 2564พฤศจิกายน 2564ธันวาคม 2564มกราคม 2565กุมภาพันธ์ 2565มีนาคม 2565เมษายน 2565พฤษภาคม 2565มิถุนายน 2565รวม
เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่
1เชียงใหม่5808213164441,0889969227889385648341,3951,1781,2011,3541,3702,1541,25618,199
2นครราชสีมา1371851201089382612642199311975963141902092941497132686,093
3ฉะเชิงเทราปิดให้บริการ129179343345365326312187106145237326122175641023,463
4สงขลาปิดให้บริการปิดให้บริการ931377153306402183282202732983902922,0503416,325
รวม7171,006565 7312,4621,7392,2661,6632,8211,1661,8642,07418782,0342,1601,9864,9811,96734,080