รายงานผู้เข้าชมท้องฟ้าจำลอง

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับสถานที่ตุลาคม 2565พฤศจิกายน 2565ธันวาคม 2565มกราคม 2566กุมภาพันธ์ 2566มีนาคม 2566เมษายน 2566พฤษภาคม 2566มิถุนายน 2566กรกฎาคม 2566สิงหาคม 2566กันยายน 2566รวม
เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่
1เชียงใหม่ 4,620 3,358 6,116 1,917 7,583 3,160 9,426 2,332 2,254 8,047 6,077 2,492 57,382
2นครราชสีมา 1,455 529 1,836 360 2,165 448 1,309 313 2,384 520 2,277 483 14,079
3ฉะเชิงเทรา 475 386 556 261 751 430 1,106 270 823 347 589 318 6,312
4สงขลา 3,410 769 3,952 404 3,359 598 4,131 497 2,998 530 794 3,800 25,242
รวม 9,960 5,042 12,460 2,942 13,858 4,636 15,972 3,412 8,459 9,444 9,737 7,093 103,015

ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับสถานที่ตุลาคม 2564พฤศจิกายน 2564ธันวาคม 2564มกราคม 2565กุมภาพันธ์ 2565มีนาคม 2565เมษายน 2565พฤษภาคม 2565มิถุนายน 2565กรกฎาคม 2565สิงหาคม 2565กันยายน 2565รวม
เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่
1เชียงใหม่5808213164441,0889969227889385648341,3951,1781,2011,3541,3702,1541,256 4,860 2617 9,025 2,167 8,193 1,691 49,300
2นครราชสีมา137185120108938261264219931197596314190209294149713268800 344 3,739 704 2,586 426 14,692
3ฉะเชิงเทราปิดให้บริการ12917934334536532631218710614523732612217564102 777 349 2,049 338 784 252 8,012
4สงขลาปิดให้บริการปิดให้บริการ931377153306402183282202732983902922,0503412,906836 6,047 959 5,797 928 23,798
รวม7171,006565 7312,4621,7392,2661,6632,8211,1661,8642,07418782,0342,1601,9864,9811,9679,3434,146 20,8604,168 17,360 3,297 95,802

 

ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับสถานที่ตุลาคม 2563พฤศจิกายน 2563ธันวาคม 2563มกราคม 2564กุมภาพันธ์ 2564มีนาคม 2564เมษายน 2564พฤษภาคม 2564มิถุนายน 2564กรกฎาคม 2564สิงหาคม 2564กันยายน 2564รวม
เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่
1เชียงใหม่6,1622,9196,1022,7282,6921,9374775173,83013759,1121,1182,570665ปิดให้บริการ227389186284ปิดให้บริการปิดให้บริการ43,290
2นครราชสีมา1,2692829813121,4183682121049002151,567249655126ปิดให้บริการปิดให้บริการปิดให้บริการปิดให้บริการปิดให้บริการ8,658
3ฉะเชิงเทรา1,030322726300514449ปิดให้บริการ3992321,494338433164ปิดให้บริการปิดให้บริการปิดให้บริการปิดให้บริการปิดให้บริการ6,401
4สงขลา4,7998733,8561,0872,3535445282373,0976614,8081,1182,190615ปิดให้บริการปิดให้บริการปิดให้บริการปิดให้บริการปิดให้บริการ26,766
รวม 13,260 4,396 11,665 4,427 6,977 3,298 1,217 8588,2262,48316,9812,8235,8481,57022738918628485,115